برچسب: کسب و کارهای اینترنتی
مالیات فروشگاه های اینترنتی
۸ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مالیات فروشگاه های اینترنتی

پرداخت مالیات، شامل فروشگاه های اینترنتی نیز می شود و این سوالی است که مدتی ذهن صاحبان کسب و کارهای اینترنتی را به خود مشغول کرده و باید گفت اخذ مالیات از فروشگاه های اینترنتی کاملا قطعی است.