برچسب: کدینگ حساب انتظامی
حساب انتظامی
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حساب انتظامی

این حساب میزان اسناد تضمینی دریافتی از اشخاص در خصوص انجام معاملات را نشان میدهد.