برچسب: کارت بازرگانی
ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
۲۲ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد.

قانون جدید صدور کارت بازرگانی
۱۸ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون جدید صدور کارت بازرگانی

بر اساس قانونی که با توافق با اتاق بازرگانی انجام شده و اجرایی خواهد شد، قرار است کارت‌های بازرگانی سال اول محدودیت واردات داشته باشند، ‌در سال دوم این محدودیت کمتر می‌شود و در سال سوم در صورتی که مالیات‌شان تسویه شده باشد سقف کارت بازرگانی برداشته می‌شود.

جلوگیری سوء استفاده از کارت های بازرگانی
۱۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جلوگیری سوء استفاده از کارت های بازرگانی

معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه 4 راهکار برای جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی تدوین شده است، گفت: بررسی توانمندی‌ حرفه‌ای و ظرفیت مالی و تعیین سقف برای واردات کالا توسط دارندگان کارت بازرگانی از جمله این راهکارهاست.

کارت بازرگانی و مالیات
۵ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کارت بازرگانی و مالیات

کارت‌های بازرگانی دردسرساز در واقع ترفندی برای دورزدن مالیات هستند.

..