برچسب: پیشرفت در حسابداری
پیشرفت در حسابداری – بخش دوم
۲۷ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پیشرفت در حسابداری – بخش دوم

حسابدار موفق سعی می کند ضمن آگاهی حداقلی از حوزه های مختلف حسابداری از قبیل حسابداری مالیاتی، حسابداری مالی، حسابداری بهای تمام شده، حسابداری مدیریت، حسابداری بخش دولتی، حسابرسی داخلی و … در یک محور اصلی به طور خاص تمرکز کند و در آن حوزه یک متخصص تمام عیار می شود.

پیشرفت در حسابداری – بخش چهارم
۲۳ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پیشرفت در حسابداری – بخش چهارم

برای همه حسابداران لازم است دانش کامل و تسلط لازم به قوانین مالیاتی مانند مالیات عملکرد، ارزش افزوده، حقوق و تکلیفی و معافیتهای مالیاتی کشور داشته باشند.

پیشرفت در حسابداری – بخش اول
۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پیشرفت در حسابداری – بخش اول

حسابدار موفق سعی می کند ضمن آگاهی حداقلی از حوزه های مختلف حسابداری از قبیل حسابداری مالیاتی، حسابداری مالی، حسابداری بهای تمام شده، حسابداری مدیریت، حسابداری بخش دولتی، حسابرسی داخلی و ... در یک محور اصلی به طور خاص تمرکز کند و در آن حوزه یک متخصص تمام عیار می شود.

..