برچسب: پولشویی
پولشویی الکترونیک
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پولشویی الکترونیک

می‎توان ادعا کرد که مبارزه با پول‎شویی الکترونیکی، حتی از پول‎شویی سنتی هم آسان‎تر خواهد بود.

مشکوک به پولشویی
۴ آبان ۱۳۹۵
2 دیدگاه

مشکوک به پولشویی

هنگامی که تغییر قابل توجهی در الگوی گردش عملیات حساب‌های گشایش یافته توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه اشخاص فعال در زمینه صادرات و واردات ایجاد می‌شود می‌تواند حساسیت‌ها در مورد پولشویی را افزایش دهد.

نقدینگی
۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقدینگی

در این مطلب به تعریف نقدینگی،اجزای آن،کارکرد نقدینگی،مدیریت نقدینگی و تاثیر پولشویی بر حجم نقدینگی پرداخته شده است.

..