برچسب: پرونده مالیاتی
پرونده مالیاتی
۲۷ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پرونده مالیاتی

در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده دارایی الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی می شوید.

مراحل ثبت شرکت
۲۳ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مراحل ثبت شرکت

پس از اخذ شماره ثبت شرکت عملا فعال و شما می توانید نسبت به چاپ آگهی در روزنامه رسمی کشور ، پلمپ دفاتر روزنامه وکل و طراحی مهر شرکت و تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد کارگاه اقدام نمایید.

تراکنش های بانکی و اظهارنامه مالیاتی
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تراکنش های بانکی و اظهارنامه مالیاتی

داشتن اطلاعات کافی در خصوص اظهارنامه مالیاتی و مباحث حسابداری مالیاتی برای همه امری مهم است تا از هر طریق جلوی سوءاستفاده های مالی گرفته شود.

..