برچسب: پاداش هیات مدیره
قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
۱۸ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود.

..