برچسب: هزینه قابل قبول مالیاتی
هزینه های قابل قبول مالیاتی
۱۲ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هزینه های قابل قبول مالیاتی

هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

..