برچسب: نکات مهم عیدی و پاداش کارگران
نکات مهم عیدی و پاداش – بخش دوم
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم عیدی و پاداش – بخش دوم

نحوه محاسبات مربوط به عيدی و پاداش و حق سنوات و همچنين محاسبات بيمه و ماليات عيدی و پاداش و حق سنوات سال 1395

نکات مهم عیدی و پاداش کارگران – بخش اول
۱۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم عیدی و پاداش کارگران – بخش اول

کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

..