برچسب: نکات مهم حسابداری
نکات مهم حسابداری – بخش دهم
۱۱ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش دهم

به استناد مفاد بند ب ماده 11 قانون ارزش افزوده ، تاریخ تعلق مالیات در مورد ارائه خدمات، تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمات هر کدام که مقدم باشد، (حسب مورد) خواهد بود.

نکات مهم حسابداری – بخش نهم
۳۰ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش نهم

هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد.

نکات مهم حسابداری – بخش هشتم
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش هشتم

در صورتیکه از آمادگی کافی برخوردارید هیچ تردیدی به خود راه دهید بلافاصله برای ارسال رزومه موثر و تخصصی خود برای فرصت های ببی نظیر زیر اقدام کنید.

نکات مهم حسابداری – بخش هفتم
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش هفتم

به منظور جلوگیری از مشکل مالیاتی ناشی از به روز نبودن دفاتر قانونی لازم است ثبت دفاتر مذکور طبق قوانین مالیاتی بدون تأخیر صورت گیرد .

نکات مهم حسابداری – بخش ششم
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش ششم

با توجه به اینکه اثرات حقوقی تحریر دفاتر به تاریخ مابعد از پایان عملیات پلمب برمی گردد، لذا امکان پلمب به تاریخ های گذشته میسر نمیباشد.

نکات مهم حسابداری – بخش پنجم
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش پنجم

در اصلاحیه مصوب 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم، بخشی از وظایف و تکالیف مودیان، مورد بازنگری قرار گرفته است. بر مبنای این اصلاحیه بندهای سه گانه الف، ب و ج موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، حذف گردیده است.

نکات مهم حسابداری – بخش چهارم
۱۷ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش چهارم

در این ماده جدول دارائیهای قابل استهلاک و روشهای مربوط بطور کامل مشخص شده است .شما می توانید جدول استهلاک مربوط به شرکت مورد نظر خود را طبق موضوع همین ماده تنظیم کنید .

..