برچسب: نکات مهم بازرسی بیمه
نکات مهم بازرسی بیمه – بخش اول
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم بازرسی بیمه – بخش اول

بازرسی در صندوق تأمین اجتماعی به دو روش صورت می گیرد: 1- بازرسی از کارگاه ها 2- بازرسی از دفاتر قانونی

..