برچسب: نظام مالیاتی
فرار مالیاتی – بخش نهم
۳ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

فرار مالیاتی – بخش نهم

بلایای فرار مالیاتی ،به دلیل فرار مالیاتی هنگفتی که وجود دارد درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش یافته است.

..