برچسب: مهلت رسیدگی معاملات فصلیRSS
معاملات فصلی
۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معاملات فصلی

مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل تا یکماه و نیم پس از پایان هر فصل میباشد. تکالیف تازه مودیان برای ارسال صورت معاملات فصلی از مهرماه ۱۳۹۵