برچسب: مهارت های یک حسابدار
پیشرفت در حسابداری – بخش چهارم
۲۳ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پیشرفت در حسابداری – بخش چهارم

برای همه حسابداران لازم است دانش کامل و تسلط لازم به قوانین مالیاتی مانند مالیات عملکرد، ارزش افزوده، حقوق و تکلیفی و معافیتهای مالیاتی کشور داشته باشند.