برچسب: مهارت حسابدارRSS
مهارت های یک حسابدار
۲۳ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مهارت های یک حسابدار

برای همه حسابداران لازم است دانش کامل و تسلط لازم به قوانین مالیاتی مانند مالیات عملکرد، ارزش افزوده، حقوق و تکلیفی و معافیتهای مالیاتی کشور داشته باشند.