برچسب: معافیت گمرکی
کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
۶ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390

  ماده119ـ علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد:   الف ـ…..