برچسب: معافیت مالیاتی
معافیت کارمزد شرکت‌های تامین سرمایه از مالیات
۲۶ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

معافیت کارمزد شرکت‌های تامین سرمایه از مالیات

بر اساس آن هزینه های ناشی از کارمزد پرداختی نگهداری اوراق و همچنین هزینه های فروش به کسر و بازخرید ناشی از فعالیت بازار گردانی شرکت های تامین سرمایه، قابل پذیرش بوده و از سال 94 هم باید لحاظ شود.

بخشنامه ابطال جزء (۱) بند (۵) بخشنامه مالیاتی  ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها
۲۰ شهریور ۱۳۹۶
یک دیدگاه

بخشنامه ابطال جزء (۱) بند (۵) بخشنامه مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها

سازمان امورمالیاتی بخشنامه جزء ۱ بند ۵ بخشنامه ۲۰۰/۲۳۷۲۰ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی بموجب ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است را ابلاغ کرد.

معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی
۷ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی

در این قانون ۱۰۰درصد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی، اشخاص حقوقی غیردولتی اگر در مناطق کمتر توسعه یافته باشد به مدت ۱۰ سال و در سایر مناطق به مدت ۵ سال از مالیات معاف است.

سامانه مالیاتی ویژه مناطق آزاد
۲۷ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سامانه مالیاتی ویژه مناطق آزاد

شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تکمیل اطلاعات مالی در موعد مقرر است.

..