برچسب: مصاحبه دکتری
نکات مهم روز مصاحبه دکتری حسابداری
۲۵ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم روز مصاحبه دکتری حسابداری

بايد اثبات كنيد كه كانديداي با ارزشي براي دوره دكتري هستيد. اسير پاسخگويي صرف به پرسش ها نشويد بلكه در هر پاسخي سعي كنيد كه حداقل يك دليل به مصاحبه گر بدهيد كه شما را براي دكتري انتخاب كند.

..