برچسب: مرخصی
تعطیلات و مرخصی ها
۱۴ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تعطیلات و مرخصی ها

مرخصی استحقاقی سالانه کارگران مشاغل سخت و زیان آور، 5 هفته می باشد. مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش ششم
۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش ششم

پایه سنواتی را نباید با حق سنوات اشتباه گرفت. پایه سنواتی توسط شورای عالی کار برای هر سال مصوب می شود و معمولاً برای جبران حداقل دستمزد است.

پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش اول
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش اول

نحوه پرداخت حق بیمه بانوانی که مشمول خدمت نیمه وقت و نحوه اخذ حق بیمه کارکنان قراردادی شاغل در دستگاههای اجرائی

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش سوم
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش سوم

تعطیلات سالیانه کارگران، همان تعطیلات رسمی کشور باضافه روز کارگر (۱۱اردیبهشت ) می باشد. در صورتی که انجام کار در روز کارگر با توافق کارگر انجام شود، اضافه کار تلقی و فوق العاده مربوط به آن باید پرداخت گردد.

انواع مرخصی
۲۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انواع مرخصی

ماده 72 قانون کار نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران، مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار را پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما معین کرده است.

..