برچسب: مدیریت هزینه ها
کاهش هزینه ها – بخش اول
۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کاهش هزینه ها – بخش اول

متاسفانه درکشور ما هرگاه سازمان یا شرکتی بخواهد ثبات قیمت داشته باشد یا افزایش قیمت آن کمتر از تورم باشد اولین تغییری که در محصولات آن مشاهده می شود کاهش کیفیت خدمات یا محصولات است این گونه کاهش هزینه ها مشتری مدار نیست.

..