برچسب: محاسبه مالیات
مبنای تشخیص محاسبه مالیات‎ها
۲۲ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مبنای تشخیص محاسبه مالیات‎ها

در این دو حوزه برای تطبیق بیشتر باید سرعت تبادل اطلاعات بین حوز عملکرد وارزش افزوده افزایش یافته و در مواردی که امکان دارد مبانی تشخیص فروش این دو حوزه را از طریق اصلاح قانون به هم نزدیک کرد.

..