برچسب: مالRSS
گزارش مالیاتی – بخش هفتم
۲۸ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گزارش مالیاتی – بخش هفتم

مالیات هم بیت المال و هم حق الناس است و مهمترین رویکرد نظام مالیاتی آن است که مالیات با کمترین فشار بر مردم اخذ شود.