برچسب: مالیات
استهلاک
۲۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

استهلاک

بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارائی، ثابت می‌ماند، بطوریکه در پایان عمر مفید دارائی، مجموع اقلام استهلاک دوره‌های استفاده از آن برابر می‌شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارائی اسقاط در نظر گرفته شده است.

فرهنگ مالیاتی
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فرهنگ مالیاتی

در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف فرهنگ مالیاتی و پیچیده بودن قوانین و مقررات و سایر مسائل، نظام مالیاتی از کارائی بالائی برخوردار نمی باشد.

ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم
۲۴ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم

بخشودگی جرایم سال یا سالهای مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) مربوط به سال یا سالهای مورد درخواست و همچنین تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده سایر سنوات اعم از پرداخت یا ترتیب پرداخت آن می باشد.

دفاتر قانونی
۲۴ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دفاتر قانونی

برخی از دلایل رد دفاتر قانونی را بشناسید.