برچسب: مالیات حق حضوردرجلساتRSS
حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

هیچگونه سقفی برای میزان قابل قبول هزینه حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین نشده است.