برچسب: مالیات با نرخ صفر
چگونه مالیات کمتری دهیم؟
۱۵ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چگونه مالیات کمتری دهیم؟

از جمله مباحث کاربردی در این حوزه، استفاده صحیح از قابلیت های قانونی جهت کاهش یا عدم پرداخت مالیات است که بر اساس آن، مؤديان خواهند توانست با توسل به مواد قانونی، یا مالیات پرداخت نکنند و یا مالیات کمتری بپردازند.

معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران
۶ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران

  خوشبختانه قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب ۹۴/۴/۳۱ در بخش معافیتها، تسهیلات و امتیازات خاصی را در امر سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران قائل شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می شود.   به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت…..

مالیات با نرخ صفر
۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مالیات با نرخ صفر

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیانِ مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند .

ماده۱۴۱ قانون مالیات ها
۲۳ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده۱۴۱ قانون مالیات ها

درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

..