برچسب: ماده 186
نکات مهم حسابداری – بخش ششم
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش ششم

با توجه به اینکه اثرات حقوقی تحریر دفاتر به تاریخ مابعد از پایان عملیات پلمب برمی گردد، لذا امکان پلمب به تاریخ های گذشته میسر نمیباشد.

ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
۲۲ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد.

..