برچسب: ماده 169
نکات مهم مالیاتی – بخش یازدهم
۲ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم مالیاتی – بخش یازدهم

حسابدارانی که هم اکنون از دانش و معلومات کافی و مهارت و تجربه کاربردی در حوزه مالیات بر خوردارند ، به مراتب از درآمد بهتر و امنیت شغلی مناسبی برخوردارند.

آیین‌نامه صندوق مکانیزه فروش
۲۶ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آیین‌نامه صندوق مکانیزه فروش

آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از سامانه صندوق فروش(صندوق ماشینی مکانیزه فروش) موضوع قانون مالیات های مستقیم

نکات مهم مالیاتی – بخش هفتم
۱۰ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم مالیاتی – بخش هفتم

وقتی که سازمان امور مالیاتی حد نصاب معاملات را تعیین میکند به این منظور است که اگر در طول یک فصل ( ۳ ماه ) معامله ایی انجام شود که کمتر از این حد باشد ، نیازی نیست که اطلاعات کامل و کد اقتصادی طرف معامله را به اداره دارایی اعلام نماییم ولی اگر از حد نصاب بیشتر باشد باید اطلاعات کامل از طرف معامله به تفکیک بیان شود.

ماده 169 قانون مالیات های مستقیم
۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد(۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
۱۸ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

..