برچسب: ماده 169 مکرر
معاملات فصلی
۱۶ مرداد ۱۳۹۶
یک دیدگاه

معاملات فصلی

سامانه معاملات فصلی و ضوابط جدید آن

بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر
۲۵ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر

بخشنامه شماره: 97-94-200 تاریخ: 16-10-1394 بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیات حل اختلاف مالیات   پیرو بخشنامه شماره 90/94/200 مورخ 10-9-1394 موضوع جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم، باتوجه به ابهامات و سوالات…..

..