برچسب: ماده 169 مکرر
معاملات فصلی
۱۶ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

معاملات فصلی

سامانه معاملات فصلی و ضوابط جدید آن

بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر
۲۵ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

بخشنامه شماره: ۹۷-۹۴-۲۰۰ تاریخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴ بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیات حل اختلاف مالیات   پیرو بخشنامه شماره ۹۰/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۰-۹-۱۳۹۴ موضوع جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، باتوجه به ابهامات و سوالات…..