برچسب: ماده 169 مکررRSS
معاملات فصلی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

معاملات فصلی

سامانه معاملات فصلی و ضوابط جدید آن

بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر
۲۵ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر

درصورت عدم پرداخت جرايم فوق در ماده اخيرالذکر مربوط به سنوات 1391 لغايت 1394 ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه، مودي معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور راي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.