برچسب: ماده 149
نکات مهم حسابداری – بخش چهارم
۱۷ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش چهارم

در این ماده جدول دارائیهای قابل استهلاک و روشهای مربوط بطور کامل مشخص شده است .شما می توانید جدول استهلاک مربوط به شرکت مورد نظر خود را طبق موضوع همین ماده تنظیم کنید .

مفهوم ماده 12 بخشنامه استهلاک
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مفهوم ماده 12 بخشنامه استهلاک

این بخشنامه برای اجرا از ابتدای 1395 صادر شده است و اشخاص حقیقی موضوع ماده 95 و اشخاص حقوقی ملزم به رعایت آن می باشند.

بخشنامه استهلاک موضوع ماده 149 قانون مالیات ها
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشنامه استهلاک موضوع ماده 149 قانون مالیات ها

همانطور که می دانید طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب 1395/04/31 مواد 150 و 151 حذف شد و به جای آن تبصره ماده 149 اضافه شد که سازمان مالیات را موظف کرده که ضوابط و دستورالعمل استهلاک را منتشر کند.

هزینه های قابل قبول مالیاتی
۱۲ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هزینه های قابل قبول مالیاتی

هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

..