برچسب: ماده 148
مطالبات خاتمه قرارداد کار
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مطالبات خاتمه قرارداد کار

پرداخت حداقل حقوق طبق قانون کار الزامی است. در قرارداد کار اولویت با قرارداد کتبی است، ولی اگر قرارداد شفاهی نیز باشد معتبر است، به شرطی که از حداقل های قانون کار کمتر نباشد.

ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم
۱۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم

هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

هزینه های قابل قبول مالیاتی
۱۲ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هزینه های قابل قبول مالیاتی

هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

..