برچسب: ماده 139
ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم

فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند ، از پرداخت مالیات معاف است .

..