برچسب: ماده 132
آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات ها
۱۹ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات ها

آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.

معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی
۷ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی

در این قانون ۱۰۰درصد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی، اشخاص حقوقی غیردولتی اگر در مناطق کمتر توسعه یافته باشد به مدت ۱۰ سال و در سایر مناطق به مدت ۵ سال از مالیات معاف است.

طرح معافیت مالیاتی تولیدکنندگان نرم‌افزار
۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

طرح معافیت مالیاتی تولیدکنندگان نرم‌افزار

با توجه به حل ابهامات موجود و در راستای حمایت هرچه بیشتر از صنعت نرم‌افزار، این قانون از امسال اجرایی شده و از این پس شرکت‎های تولیدکننده نرم‎افزار که از وزارت صنعت پروانه بهره‎برداری دریافت کنند، مشمول معافیت مالیاتی پنج ساله می‏‌شوند.

..