برچسب: ماده 100
ماده 100 قانون مالیات های مستقیم
۲۳ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ماده 100 قانون مالیات های مستقیم

در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

نکات مهم مالیاتی – بخش هشتم
۱۰ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم مالیاتی – بخش هشتم

چگونه می توان در صورت نصب نسخه جدید اظهارنامه به اطلاعات اظهارنامه های ثبت شده نیز دسترسی داشت؟

..