برچسب: ماده ۲۲۸ قانون مالیاتهای مستقیمRSS
مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (59) برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است .