برچسب: قانون کار
نکات مهم قانون کار – بخش اول
۴ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم قانون کار – بخش اول

چنانچه روز استراحت کارگر نوبت کار با روز تعطیل رسمی مصادف شود، به ازای هر روز تعطیل رسمی معادل ۷/۳۳ ساعت از ساعات کار مقرره قانونی کارگر( ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی ) کسر و یا معادل آن اضافه کار پرداخت خواهد گردید.

اخبار تغییر قانون کار
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اخبار تغییر قانون کار

ارسال دوباره لایحه اصلاح قانون کار به مجلس پس از رفع نقاط ضعف و اصلاحات در کمیسیون اجتماعی دولت

حداکثر ساعت کار کارگران درهفته
۱۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حداکثر ساعت کار کارگران درهفته

ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش سوم
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش سوم

تعطیلات سالیانه کارگران، همان تعطیلات رسمی کشور باضافه روز کارگر (۱۱اردیبهشت ) می باشد. در صورتی که انجام کار در روز کارگر با توافق کارگر انجام شود، اضافه کار تلقی و فوق العاده مربوط به آن باید پرداخت گردد.

مطالبات خاتمه قرارداد کار
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مطالبات خاتمه قرارداد کار

پرداخت حداقل حقوق طبق قانون کار الزامی است. در قرارداد کار اولویت با قرارداد کتبی است، ولی اگر قرارداد شفاهی نیز باشد معتبر است، به شرطی که از حداقل های قانون کار کمتر نباشد.

بخشنامه ارتقاء بازرسی و ایمنی کار
۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشنامه ارتقاء بازرسی و ایمنی کار

تاکید بر اجرای مدل جدید خود بازرسی درون کارگاهی مبتنی بر آموزش پیش بینی و پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی

..