برچسب: قانون مدیریت خدمات کشوری
حق شغل کارمندان دولت
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق شغل کارمندان دولت

بر اساس مصوبه هیئت دولت، سقف حق شغل کارمندان دولت ۵۰درصد افزایش یافت.

..