برچسب: قانون مدیریت خدمات کشوری
حق شغل کارمندان دولت
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق شغل کارمندان دولت

بر اساس مصوبه هیئت دولت، سقف حق شغل کارمندان دولت ۵۰درصد افزایش یافت.