برچسب: عیدی
نکات مهم عیدی و پاداش – بخش دوم
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم عیدی و پاداش – بخش دوم

نحوه محاسبات مربوط به عيدی و پاداش و حق سنوات و همچنين محاسبات بيمه و ماليات عيدی و پاداش و حق سنوات سال 1395

نکات مهم عیدی و پاداش کارگران – بخش اول
۱۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم عیدی و پاداش کارگران – بخش اول

کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

عیدی کارکنان دولت، کارگران ساعتی، پاره وقت و فصلی
۱۷ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عیدی کارکنان دولت، کارگران ساعتی، پاره وقت و فصلی

برابر قانون کار مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است.

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش اول
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش اول

بر اساس ماده ۷۴ قانون تامین اجتماعی کارکنانی که از مرخصی استعلاجی مورد تایید سازمان استفاده میکنند دوره مرخصی استعلاجی جزء سابقه آنان محاسبه میگردد و مشمول عیدی و پاداش پایان سال نیز می باشند.

..