برچسب: عدم فعالیت مشاغلRSS
عدم فعالیت
۲۴ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عدم فعالیت

عدم فعالیت یعنی اینکه حساب بانک شرکت تاسیس شده هیچگونه گردشی نداشته باشد حتی برای مصارف شخصی.

معافیت‌های مالیاتی صاحبان مشاغل
۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معافیت‌های مالیاتی صاحبان مشاغل

درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود.