برچسب: عدالت مالیاتی
عدالت مالیاتی
۲۴ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عدالت مالیاتی

بهره گيري از سامانه صندوق فروش، بکارگيري روشهاي مکانيزه و و اگذاري بخشي از امور به بخش غير دولتي به منظور تسهيل و تسريع در انجام امور موديان از جمله اقداماتي است که درحال حاضر انجام مي شود و اميد است با اجراي طرح جامع مالياتي گام نهايي براي تحقق عدالت مالياتي برداشته شود.