برچسب: عدالت مالیاتیRSS
گزارش مالیاتی بخش نهم
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گزارش مالیاتی بخش نهم

بررسی تراکنش های مشکوک مد نظر همکاران باشد، ما به اندازه کل مالیات مشاغل بند ج سال ۹۳ از ۴۵ مؤدی مالیات گرفتیم که این نشان از لزوم توجه بیش از پیش در این مورد را ضروری می سازد.

عدالت مالیاتی
۲۴ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عدالت مالیاتی

بهره گيري از سامانه صندوق فروش، بکارگيري روشهاي مکانيزه و و اگذاري بخشي از امور به بخش غير دولتي به منظور تسهيل و تسريع در انجام امور موديان از جمله اقداماتي است که درحال حاضر انجام مي شود و اميد است با اجراي طرح جامع مالياتي گام نهايي براي تحقق عدالت مالياتي برداشته شود.