برچسب: طرح جامع مالیاتی
ویژگیهای طرح جامع مالیاتی
۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ویژگیهای طرح جامع مالیاتی

اصلاح نظام مالیاتی شامل سه محور اصلی اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افـزوده است.

طرح جامع مالیاتی
۱۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

طرح جامع مالیاتی

مهمترین نیاز امروز کشور، افزایش کارآیی و توان نظام مالیاتی به عنوان مطلوبترین شکل تامین مالی هزینه های کشور است