برچسب: صادرات
تراز تجاری چیست؟
۲۲ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تراز تجاری چیست؟

به طور خلاصه تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود.

..