برچسب: شرکت‌های دانش‌بنیان
معافیت مالیاتی و استارت‌آپ‌ها
۱۴ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معافیت مالیاتی و استارت‌آپ‌ها

بر مبنای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی آن، درآمدهای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان ناشی از قرارداد و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان به مدت ۱۵ سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم معاف است.