برچسب: سود انباشته
افزایش سرمایه چیست؟
۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

افزایش سرمایه چیست؟

هر اتفاقی که در رابطه با افزایش سرمایه یک شرکت در مجمع آن شرکت تصویب شود،شامل حال افرادی می شود که در زمان برگزاری مجمع شرکت،سهامدار آن شرکت بوده اند.

تقسیم و اندوخته کردن سود
۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تقسیم و اندوخته کردن سود

سیاست های متداول تقسیم سود در شرکتها اکثر شرکتها در سیاست تقسیم سود از یکی از سه روش زیر استفاده میکنند :