برچسب: سهام خزانه
سهم و خصوصیات سهام
۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سهم و خصوصیات سهام

سهام بدون ارزش اسمى، انتشار اينگونه سهام بر اساس قانون تجارت ايران ممنوع است

..