برچسب: سنوات
نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش ششم
۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش ششم

پایه سنواتی را نباید با حق سنوات اشتباه گرفت. پایه سنواتی توسط شورای عالی کار برای هر سال مصوب می شود و معمولاً برای جبران حداقل دستمزد است.

پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش سوم
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش سوم

کسانی که حقوق خود را از طریق پورسانت دریافت می کنند مشمول قانون کار هستند بنابراین مشمول بیمه هم می شوند.

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش دوم
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش دوم

کارگری که بیکاری وی ناشی از فعل خود باشد و به نحوی آیین نامه انضباطی کارگاه را نقض نموده باشد و یا خود تمایلی به ادامه همکاری با کارفرما را نداشته باشد مشمول برخورداری از مزایای بیمه بیکاری نخواهد بود.

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش اول
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش اول

بر اساس ماده ۷۴ قانون تامین اجتماعی کارکنانی که از مرخصی استعلاجی مورد تایید سازمان استفاده میکنند دوره مرخصی استعلاجی جزء سابقه آنان محاسبه میگردد و مشمول عیدی و پاداش پایان سال نیز می باشند.

تسویه حساب کارگر
۱۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تسویه حساب کارگر

ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺣﺪﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ , ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ , ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﻌﻼﺟﯽ , ﻏﯿﺒﺖ ﻭ … ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

..