برچسب: سازمان حسابرسی
راهنمای به‎کارگیری استاندارد اندازه‎گیری ارزش منصفانه
۱۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

راهنمای به‎کارگیری استاندارد اندازه‎گیری ارزش منصفانه

  راهنمای به‎کارگیری استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (۱۳): اندازه‎گیری ارزش منصفانه» در قالب نشریه شماره (۲۱۰) سازمان حسابرسی منتشر شد.       چاپ نخست «راهنمای به‎کارگیری استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (۱۳): اندازه‎گیری ارزش منصفانه»، ترجمه و تالیف محمدحسین صفرزاده، در پنج هزار شمارگان، در ۱۶۷ صفحه، مردادماه سال جاری از سوی مدیریت تدوین استانداردهای…..

آینده حسابرسی و غفلتهای ما
۱۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آینده حسابرسی و غفلتهای ما

رویکرد کنونی حسابرسی به آی تی ، تکنولوژی تحلیل های آماری و مهارتهای کار با بانکهای عظیم اطلاعاتی ، بزودی تمرکز دنیای حسابرسی را با حذف تقریبی تمام فرایندهای عملیاتی حسابرسی و هم چنین تاثیر بر عناصر کلیدی قضاوت حرفه ای ، عملا متوجه مقوله دیگری خواهد کرد.

..