برچسب: ذیحساب
آشنایی با ذیحساب و شرح وظایف ذیحساب
۹ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آشنایی با ذیحساب و شرح وظایف ذیحساب

تهیه و تنظیم گزارشات لازم در زمینه وضعیت اعتبار؛ تخصیص اعتبار؛ ایجاد تعهدات بر ذمه دستگاه اجرایی؛ هزینه‌های قطعی؛ سایر فعالیتهای مالی به تفکیک هر برنامه به طور ماهانه به ارایه آن به مسئولین و مراجع ذی‌صلاح .

..