برچسب: دفاعیه مالیاتی
دفاعیه مالیاتی
۱۴ مرداد ۱۳۹۶
یک دیدگاه

دفاعیه مالیاتی

توصیه می شود برای این منظور از مشاورین مالیاتی آگاه و کار آزموده مدد بگیرید، این مشاورین با اتکا به قوانین و بخشنامه‌ها و آراء مالیاتی قادرند، دفاعیه مستند و مستدل تنظیم و با حضورو مذاکرات دفاعی در جلسه رسیدگی‌، ضریب موفقیت مودیان را در هیات ها افزایش دهند.

..