برچسب: دفاتر قانونی
نکات مهم حسابداری – بخش نهم
۳۰ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش نهم

هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد.

آئین نامه تحریر دفاتر مالی
۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آئین نامه تحریر دفاتر مالی

آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک ونحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی موضع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 10 / 1 / 1382 به تصویب این وزارت رسیده، به شرح موارد زیر اصلاح می شود:

نکات مهم بازرسی بیمه – بخش اول
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم بازرسی بیمه – بخش اول

بازرسی در صندوق تأمین اجتماعی به دو روش صورت می گیرد: 1- بازرسی از کارگاه ها 2- بازرسی از دفاتر قانونی

عدم ثبت رویداد مالی و رد دفاتر
۱۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

عدم ثبت رویداد مالی و رد دفاتر

در صورتیكه تعیین درآمد واقعی مودی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی وجود داشته باشد ،تعیین درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی انجام دهد.

نکات مهم حسابداری – بخش پنجم
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش پنجم

در اصلاحیه مصوب 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم، بخشی از وظایف و تکالیف مودیان، مورد بازنگری قرار گرفته است. بر مبنای این اصلاحیه بندهای سه گانه الف، ب و ج موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، حذف گردیده است.

..