برچسب: دعاوی میان کارگر و کارفرماRSS
ثبت الکترونیکی قراردادهای کارگری
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ثبت الکترونیکی قراردادهای کارگری

معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛ الزام کارفرمایان برای ثبت الکترونیکی قراردادهای کارگری